top of page

מכסה אמבטיה להגנה מפגיעות

תיאור

לוח קלקר להגנה מפגיעות אשר מצופה שכבת צמנטית דקה בשילוב רשת פיברגלס.

בחלקו התחתון של הלוח מודבקות שתי צלעות.

יש להתאים את הצלעות לרוחב האמבטיה (בחיתוך) באופן המאפשר את הכנסת הצלעות לתוך האמבטיה בין שתי דפנותיה.

מפרט טכני

מכסה הגנה לאמבטיה מפרט
הדמייה של טכנאי עם מכסה לאמבטיה
הדמייה של אדם עומד על מכסה לאמבטיה
לוח מכסה לאמבטיה
לוח ירוק מכסה לאמבטיה
bottom of page