top of page
תמונה של מבנה אדריכלי

מדיניות משלוחים, החזרה וביטול

אספקה ומשלוחים

  1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

  2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש ויגבה בעת ביצוע ההזמנה.

  3. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3 ימי עסקים ליעד המבוקש (לא כולל יום ההזמנה).

  4. ליישובים מרוחקים – יישובי הערבה, אילת, רמת הגולן, מעבר לקו הירוק – זמן האספקה 30 ימי עסקים.

  5. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

  6. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות אל מחוץ לאזורי החלוקה. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה (הכסף יוחזר במלואו ללקוח)

  7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

  8. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

משלוח בישראל

במוצרים קטנים, יגבו דמי משלוח של 75 ₪ לכל מוצר

במוצרים גדולים (לוחות ומשטחים), יגבו דמי משלוח של 350 ₪ לכל משטח

החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3 ימי עסקים ליעד המבוקש (לא כולל יום ההזמנה).  המשלוחים במדינת ישראל בלבד.

 

נוהל ביטולי עסקאות והחזרות מוצרים

ביטול העסקה יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת  הצרכן (ביטול עסקה, התשע"א – 2010) (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

 

בהתאם להוראות החוק ותקנות ביטול עסקה, המשתמש רשאי לבטל את העסקה  תוך פרק־זמן מקסימלי של 14 יום מיום קבלת המוצר (ובתנאי שהמוצר שלם, סגור, לא שומש, תקין ואוחסן בצל).
 

הביטול ייעשה באמצעות שליחת הודעה כתובה בלבד לכתובת המייל הבאה: info@bar-light.co.il .

הביטול ייעשה רק כנגד הצגת קבלה/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 

במידה ויודיע המשתמש על ביטול העסקה, האתר יגבה דמי־ביטול על־סך 100 ₪ או 5% מערך העסקה, לפי  הנמוך  מביניהם, הכל בכפוף לתקנות ביטול עסקה. בנוסף, במידה והעסקה בוצעה באשראי, תגבה הנהלת האתר ממבטל העסקה דמי־סליקה כפי שנגבו מהנהלת האתר על־ידי חברת האשראי.  במקרה של ביטול העסקה הצרכן לא יהיה זכאי להשבת דמי־המשלוח.

 

העסקה תבוטל בכפוף לכך שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על־ידי הצרכן, במקרה של רכישת  המוצר 'ציפוי מתקלף'- במקרה בו לא נפתחה כלל אריזת הציפוי.

על המשתמש להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובת הבאה: 'ברלייט בע״מ, קיבוץ להבות חביבה'.

 

החזרת התמורה תעשה בהתאם לתקנות 3-4 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010.

במידה וחברת אשראי תודיע לאתר כי היא מסרבת להעמיד אשראי למשתמש לצורך רכישת מוצרים באתר, הרכישה תבוטל והעניין ייחשב כביטול מצד הרוכש אשר יחויב בדמי־ביטול כמחויב בחוק.

 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא, בכל זמן שהוא.  במידה והעסקה בוטלה ביוזמת הנהלת האתר, יוחזר למשתמש כספו, באם התבצע חיוב.

 

המשתמש מסכים כי לא תעמוד לו הזכות לקבלת כל פיצוי שהוא מלבד קבלת החזר עבור הסכום בו חויב במקרה זה.

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בעלות משלוח בכל עת, לרבות מקרים שבהם המשלוח הוצע בחינם, שכן מבצעי המשלוח בחינם כפופים לביצוע העסקה במלואה.

אחריות

במסגרת אחריות המוצרים, אם מצויינת כזו על גבי־המוצר, רשאי הלקוח לקבל 'ציפוי מתקלף' חדש אך ורק בתנאי בו המוצר הנשלח היה לא תקין, מבחינת- תקינות החומר ומשקלו.

שירות האחריות ניתן בחנות המפעל בלבד. על־כן יש להביא את המוצר לחנות או לשלוח אותו בדואר רשום.

החברה אינה אחראית להוצאות הכרוכות בדמי־המשלוח אריזתו וזמן הנלווה לכך.

bottom of page