top of page
לוח לחיפוי חדרים רטובים

בנייה בחדרי אמבטיה ובחללים רטובים

לוח לדופן אמבטיה

לוח קלקר בשיחול המשמש לסגירת חזית האמבטיה

לוח כיסוי לניאגרה

לוח קלקר המשמש להסתרת מיכל ההדחה

לוח מכסה לאמבטיה

מכסה להגנה מפגיעות

בחלקו התחתון של הלוח מודבקות שתי צלעות

דלי של אקוסטיבט

חומר משחתי המיועד להקטין את רעש תהודת האמבטיה

בסיס למקלחת

רצפת דוש המגיעה בשיפועים הנכונים אל הנקז

הדמיית בניית אלמנטים ומחיצות

לבנייה ועיצוב אלמנטים ומחיצות בחדרים רטובים

לוח לחיפוי קירות אמבטיה

לוחות קלקר מצופים בשכבה צמנתית דקה לחיפוי נוח של קירות האמבטיה

המידע הרצ״ב הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ״י מיטב ניסיוננו והידע שברשותינו. אחריותינו מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע ליישום נאות ובהתאם לתקן. מומלץ להתייעץ עם הגורמים המלווים את הפרויקט: המתכנן, יועץ הבטיחות, יועץ האקוסטיקה וכו׳. נדגיש: ליבת מוצרי ברלייט עשויה גם פוליסטירן (״קלקר״) ולכן יש לעוטפם (״לכלוא״ אותם בלשון התקן) בכל מערכת חיפוי תקנית העשויה מחומרי בנייה לא דליקים ועמידים (כמערכת) באש עפ״י כל אמות המידה המוגדרות בתקן.

bottom of page